Privatlivspolitik for Tilbudslister.dk

Herunder tilbudslister.dk, app.tilbudslister.dk og help.tilbudslisteapp.dk

Gældende fra 25.05.2018

English version of the Tilbudslister.dk privacy policy available on request

Når du bruger Tilbudslister.dk-websiden skal du være opmærksom på, at vi indsamler persondata. Derfor er vi ifølge Persondataforordningen (GDPR) forpligtet til at informere om vores behandling af persondata og dine rettigheder i den forbindelse.


Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

3dbyggeri danmark ApS (CVR: 30281543) er dataansvarlig for de data, der indsamles om dig.

Du kan kontakte os her:
info@3dbyggeri.dk
(+45)

Hvis du kontakter os, er vi nødt til at sikre, at du er den person, som du udgiver dig for. Derfor vil vi kontrollere og verificere din identitet.


Hvilke data behandler vi, og hvilke tredjeparter er involveret?

Når du ikke er logget ind (www.tilbudslister.dk/…)
Når uden at være logget ind behandler vi følgende kategorier af almindelige personoplysninger (GDPR artikel 6),

 • Din navigation på og brug af websiden
 • Tekniske oplysninger (browser og operativsystem)

Formålet med databehandlingen er løbende optimering og udvikling af websiden, så brugeroplevelsen forbedres. Vi aggregerer data i muligt omfang, da det er mønstre og tendenser vi er interesserede i - ikke hvad du som enkeltperson gør.

Retsgrundlaget for databehandlingen udgøres af vores legitime interesse i at lave aggregerede analyser af, hvordan vores services bruges. På den måde kan vi foretage udvikling og fejlsøgning.


Når du er logget ind (www.app.tilbudslister.dk/…)
Når logget ind behandler vi udover ovenstående også følgende kategorier af almindelige personoplysninger (GDPR artikel 6):

 • Data givet af dig, når du opretter dig
  • Identifikationsoplysninger (såsom navn, email, telefonnummer)
  • Professionel status (såsom titel, firma)
  • Tekniske oplysninger (såsom BIM-software)
 • Data indsamlet igennem tredjepartsapplikationer:
  • Lokationsoplysninger
  • Tekniske oplysninger (IP-adresse, browser, operativsystem)
  • Relationer til andre brugere
  • Om du modtager og åbner emails, som du modtager fra os

Formålet med databehandlingen er at kunne levere og supportere din brug af programmet, samt kommunikere omkring eksempelvis dine projekter, profil og driftsstatus. Hvis du har givet samtykke til, at vi må sende dig markedsføringsmateriale, bruger vi også dine persondata til dette.

Retsgrundlaget for databehandlingen er den aftale vi indgår, når du opretter dig som bruger. For at levere produktet er vi nødsaget til at behandle persondata, eksempelvis for at afgøre dit tilhørsforhold til et firma, kunne varetage afregning og informere om driftsstatus.

Hvis du har givet samtykke til, at vi må sende markedsføringsmateriale, udgør samtykket retsgrundlaget. Du kan altid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os, eller afmelde det på din profilside.


Hvor længe opbevarer vi dine data?

Vi opbevarer kun dine oplysninger så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes eller anonymiseres dine data. Hvor længe, vi gemmer dine data, afhænger af formålet med at gemme dem.

Data om dine brugsmønstre og tekniske oplysninger slettes automatisk efter 26 måneder.

Data som behandles i forbindelse med brug, hvor du er logget ind, slettes når du sletter din profil eller ikke har været aktiv i 36 måneder.


Deling af persondata med samarbejdspartnere

Vi gør brug af samarbejdspartnere i en række forskellige situationer, hvor vi kan have brug for at dele persondata. Det kan dreje sig om administration, markedsføring, opkrævning, udvikling mv.

Vi sikrer de nødvendige garantier og sikkerhedsforanstaltninger med såkaldte databehandleraftaler. Hvis samarbejdspartneren befinder sig uden for EU/EØS, laver vi en aftale, som overholder de EU-godkendte standarder for overførsel af persondata medmindre samarbejdspartneren er certificeret under E.U. - U.S. Privacy Shield.


Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.


Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.